Code warna tuk rujukan....


Sekadar tuk rujukan klau tetiba nak tukar warna background blog, warna border atau warna apa2 jer la yg berkaitan...0

Color Name HEX Color Shades Mix
AliceBlue #F0F8FF
Shades Mix
AntiqueWhite #FAEBD7
Shades Mix
Aqua #00FFFF
Shades Mix
Aquamarine #7FFFD4
Shades Mix
Azure #F0FFFF
Shades Mix
Beige #F5F5DC
Shades Mix
Bisque #FFE4C4
Shades Mix
Black #000000
Shades Mix
BlanchedAlmond #FFEBCD
Shades Mix
Blue #0000FF
Shades Mix
BlueViolet #8A2BE2
Shades Mix
Brown #A52A2A
Shades Mix
BurlyWood #DEB887
Shades Mix
CadetBlue #5F9EA0
Shades Mix
Chartreuse #7FFF00
Shades Mix
Chocolate #D2691E
Shades Mix
Coral #FF7F50
Shades Mix
CornflowerBlue #6495ED
Shades Mix
Cornsilk #FFF8DC
Shades Mix
Crimson #DC143C
Shades Mix
Cyan #00FFFF
Shades Mix
DarkBlue #00008B
Shades Mix
DarkCyan #008B8B
Shades Mix
DarkGoldenRod #B8860B
Shades Mix
DarkGray #A9A9A9
Shades Mix
DarkGreen #006400
Shades Mix
DarkKhaki #BDB76B
Shades Mix
DarkMagenta #8B008B
Shades Mix
DarkOliveGreen #556B2F
Shades Mix
Darkorange #FF8C00
Shades Mix
DarkOrchid #9932CC
Shades Mix
DarkRed #8B0000
Shades Mix
DarkSalmon #E9967A
Shades Mix
DarkSeaGreen #8FBC8F
Shades Mix
DarkSlateBlue #483D8B
Shades Mix
DarkSlateGray #2F4F4F
Shades Mix
DarkTurquoise #00CED1
Shades Mix
DarkViolet #9400D3
Shades Mix
DeepPink #FF1493
Shades Mix
DeepSkyBlue #00BFFF
Shades Mix
DimGray #696969
Shades Mix
DodgerBlue #1E90FF
Shades Mix
FireBrick #B22222
Shades Mix
FloralWhite #FFFAF0
Shades Mix
ForestGreen #228B22
Shades Mix
Fuchsia #FF00FF
Shades Mix
Gainsboro #DCDCDC
Shades Mix
GhostWhite #F8F8FF
Shades Mix
Gold #FFD700
Shades Mix
GoldenRod #DAA520
Shades Mix
Gray #808080
Shades Mix
Green #008000
Shades Mix
GreenYellow #ADFF2F
Shades Mix
HoneyDew #F0FFF0
Shades Mix
HotPink #FF69B4
Shades Mix
IndianRed #CD5C5C
Shades Mix
Indigo #4B0082
Shades Mix
Ivory #FFFFF0
Shades Mix
Khaki #F0E68C
Shades Mix
Lavender #E6E6FA
Shades Mix
LavenderBlush #FFF0F5
Shades Mix
LawnGreen #7CFC00
Shades Mix
LemonChiffon #FFFACD
Shades Mix
LightBlue #ADD8E6
Shades Mix
LightCoral #F08080
Shades Mix
LightCyan #E0FFFF
Shades Mix
LightGoldenRodYellow #FAFAD2
Shades Mix
LightGrey #D3D3D3
Shades Mix
LightGreen #90EE90
Shades Mix
LightPink #FFB6C1
Shades Mix
LightSalmon #FFA07A
Shades Mix
LightSeaGreen #20B2AA
Shades Mix
LightSkyBlue #87CEFA
Shades Mix
LightSlateGray #778899
Shades Mix
LightSteelBlue #B0C4DE
Shades Mix
LightYellow #FFFFE0
Shades Mix
Lime #00FF00
Shades Mix
LimeGreen #32CD32
Shades Mix
Linen #FAF0E6
Shades Mix
Magenta #FF00FF
Shades Mix
Maroon #800000
Shades Mix
MediumAquaMarine #66CDAA
Shades Mix
MediumBlue #0000CD
Shades Mix
MediumOrchid #BA55D3
Shades Mix
MediumPurple #9370D8
Shades Mix
MediumSeaGreen #3CB371
Shades Mix
MediumSlateBlue #7B68EE
Shades Mix
MediumSpringGreen #00FA9A
Shades Mix
MediumTurquoise #48D1CC
Shades Mix
MediumVioletRed #C71585
Shades Mix
MidnightBlue #191970
Shades Mix
MintCream #F5FFFA
Shades Mix
MistyRose #FFE4E1
Shades Mix
Moccasin #FFE4B5
Shades Mix
NavajoWhite #FFDEAD
Shades Mix
Navy #000080
Shades Mix
OldLace #FDF5E6
Shades Mix
Olive #808000
Shades Mix
OliveDrab #6B8E23
Shades Mix
Orange #FFA500
Shades Mix
OrangeRed #FF4500
Shades Mix
Orchid #DA70D6
Shades Mix
PaleGoldenRod #EEE8AA
Shades Mix
PaleGreen #98FB98
Shades Mix
PaleTurquoise #AFEEEE
Shades Mix
PaleVioletRed #D87093
Shades Mix
PapayaWhip #FFEFD5
Shades Mix
PeachPuff #FFDAB9
Shades Mix
Peru #CD853F
Shades Mix
Pink #FFC0CB
Shades Mix
Plum #DDA0DD
Shades Mix
PowderBlue #B0E0E6
Shades Mix
Purple #800080
Shades Mix
Red #FF0000
Shades Mix
RosyBrown #BC8F8F
Shades Mix
RoyalBlue #4169E1
Shades Mix
SaddleBrown #8B4513
Shades Mix
Salmon #FA8072
Shades Mix
SandyBrown #F4A460
Shades Mix
SeaGreen #2E8B57
Shades Mix
SeaShell #FFF5EE
Shades Mix
Sienna #A0522D
Shades Mix
Silver #C0C0C0
Shades Mix
SkyBlue #87CEEB
Shades Mix
SlateBlue #6A5ACD
Shades Mix
SlateGray #708090
Shades Mix
Snow #FFFAFA
Shades Mix
SpringGreen #00FF7F
Shades Mix
SteelBlue #4682B4
Shades Mix
Tan #D2B48C
Shades Mix
Teal #008080
Shades Mix
Thistle #D8BFD8
Shades Mix
Tomato #FF6347
Shades Mix
Turquoise #40E0D0
Shades Mix
Violet #EE82EE
Shades Mix
Wheat #F5DEB3
Shades Mix
White #FFFFFF
Shades Mix
WhiteSmoke #F5F5F5
Shades Mix
Yellow #FFFF00
Shades Mix
YellowGreen #9ACD32
Shades Mix

* klau ade yg nampak putih jer tu maknanya code warna tu tk boleh dibaca la....1 comment:

  1. wah! semakin hebat blog awak skrg ek... congrats! and kite mtk nak copy schedule atas tu... nak simpan wat reference... thanks!

    ReplyDelete

Anamarza_Butiq